logotype


Vydavateľstvo drewo a srd je vydavateľská značka publikujúca súčasnú domácu a zahraničnú literárnu tvorbu. Vydavateľský záber sa orientuje na publikovanie poézie, ako aj aktuálnych titulov vynikajúcich autorov slovenskej prózy, v súčasnosti považovaných za najvýraznejšie mladé talenty. Všetky tituly sa vyznačujú obsahovou vitalitou, experimentom a inováciou po textovej i grafickej stránke.