logotype

Vydavateľstvo drewo a srd je vydavateľská značka publikujúca súčasnú domácu a zahraničnú literárnu tvorbu. Vydavateľský záber sa orientuje na publikovanie poézie (Peter Macsovszky, Peter Šulej, Michal Habaj, Mária Ferenčuhová, Andrej Hablák, Mila Haugová, Michal Tallo, Katarína Kucbelová, Zuzana Husárová, Agada Bavi Pain), ako aj aktuálnych titulov etablovaných autorov slovenskej prózy: Peter Macsovszky, Mária Modrovich či Ivana Gibová. Všetky tituly sa vyznačujú obsahovou vitalitou, experimentom a inováciou po textovej i grafickej stránke.

Prekladová literatúra pravidelne mapuje svetovú drámu (Eugene Ionesco, Jean-Paul Sartre, Mark Ravenhill, David Harrower, Sarah Kane, Biljana Srbljanović, Samuel Beckett, David Greig, Enda Walsh etc.), poéziu (Ingeborg Bachmann, John Ashbery, David Antin, Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Wisława Szymborszka, Anne Carson etc.) a prózu (Julian Barnes, Michel Faber, Italo Calvino, Stanisław Lem etc.). Za vyše 25 rokov svojej existencie vyšlo pod značkou drewo a srd do dvesto titulov a vydavateľstvo získalo pevnú pozíciu na slovenskej literárnej scéne.