logotype

Šiesty autorský pesničkový album Jána Boleslav Kladiva. Album obsahuje piesne v slovenskom a nemeckom jazyku, ako aj dve inštrumentálne skladby. Hudobný diskurz je vedený v kontextoch rozvíjajúcich odkaz avantgardnej scény.
11,00 €
Básnická kniha s eponymickým názvom Michal Habaj otvorila v roku 2012 nové tvorivé obdobie autora a znamenala obrat v spôsobe a charaktere jeho básnického vyjadrenia.
12,00 €

Súborné vydanie prvých štyroch básnických zbierok jedného z najvýznamnejších európskych básnikov, ktoré pôvodne vyšli v rozmedzí rokov 1997 – 2003: 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá. Ich spoločným vydaním sa v novom kontexte sprítomňuje autorovo hľadačstvo v prvom období jeho účinkovania v slovenskej poézii.
12,00 €
Miesto pre náhody je knižným vydaním príhovoru Ingeborg Bachmannovej, ktorý predniesla pod názvom Nemecké náhody pri prevzatí Ceny Georga Büchnera 17. októbra 1964.
3,00 €

Fenoménom zbierky Mikronauti je kruh. Práve v ňom sa ruší hierarchia tradičného vnímania, akákoľvek usporiadanosť, na ktorú sme si zvykli.
3,00 €
Žánrovo je Mletie básnické pásmo (pravda, s výhradou, ku ktorej sa ešte dostanem) napísané voľným veršom, kde autor pokračuje vo svojom debutovom básnickom rukopise.
4,00 €

Rukopis Šimšíkovho debutu je pestrý: ponúka okrem "tradične" vyzerajúcich básní a vizuálnych žartov, aj texty zachádzajúce skôr do polôh prozaickej výpovede: tam, v týchto "kusoch" sa Šimšík približuje "ľudu", poetike ulice, dikcii všednej reči. Že začlenenie takýchto textov do zbierky pôsobí prekvapujúco, kontrastne, nesúrodo, ba pre niekoho možno nepatrične?
7,00 €
Mor

Román, ktorý získal niekoľko ocenení, je prirovnávaný k dielam Chaucera, Shakespeara, Bocaccia a Voltaira. Základom zvedavej výskumnej výpravy do čias stredoveku je svieže pikareskné rozprávanie...
10,00 €

Komu je lepšie, ak nie tomu, kto môže celý deň vysedávať v krčme v pikaresknom meste, ako je napríklad Amsterdam, a bezstarostne pozorovať plynutie života? Kto sa cíti slobodnejšie, ak nie ten, kto môže splynúť s pouličným ruchom a v cudzom meste snívať o ďalších mestách?
10,00 €
Slnečná ulica je dejiskom románu Na dolnom konci Slnečnej ulice. Jej väčšia časť patrí k Západnému Berlínu, len malý kúsok sa, nepochopiteľne a akoby zázrakom, stal súčasťou východonemeckého Berlína.
5,90 €

Básne a krátke úvahy. Slovenský preklad Peter Macsovszky
4,65 €
Básnická zbierka slovinského autora, ktorá získala Veronikinu cenu, ktorú každoročne udeľujú v meste Celji za najlepší básnický počin uplynulého roku písaný v slovinštine.
3,00 €