logotype

V troch esejách sa autor vydáva hľadať to, čo nás najviac uvádza do pohybu a zároveň aj ochromuje: sexualita a erotika.
9,00 €
Prvé slovenské vydanie dvoch jednoaktoviek od klasika absurdnej drámy v preklade Alberta Marenčina. Ilustroval akademický maliar Stanislav Balko.
3,00 €

Z obsahu: Tebe Leknín Kniha z Jazyka/Reč ambiguity Dávne mesto
5,00 €
Husárovej predošlý projekt liminal bol rázne rafinovaným a inovatívnym ženským vkročením na pole slovenského experimentu, ktorý okrem iného obohatil o zahraničné inšpiračné okruhy. Lucent autorkinu pozíciu potvrdzuje.
7,00 €

Lútkohry je zbierka textov bábkových hier pre dospelého diváka, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2005 až 2015 pre Dezorzovo lútkové divadlo.
9,00 €
Ďalšia básnická zbierka úspešného slovenského básnika.
4,90 €

Slovenský preklad Karola Chmela básní Ryszarda Krynického - Magnetický bod.
4,00 €
Album Magnetische Welle skĺbuje prvky komponovanej hudby a improvizácie do jedného tvaru, pridávajúc im presah do nehudobných sfér.
11,00 €

Šiesty autorský pesničkový album Jána Boleslav Kladiva. Album obsahuje piesne v slovenskom a nemeckom jazyku, ako aj dve inštrumentálne skladby. Hudobný diskurz je vedený v kontextoch rozvíjajúcich odkaz avantgardnej scény.
11,00 €
Básnická kniha s eponymickým názvom Michal Habaj otvorila v roku 2012 nové tvorivé obdobie autora a znamenala obrat v spôsobe a charaktere jeho básnického vyjadrenia.
12,00 €

Miesto pre náhody je knižným vydaním príhovoru Ingeborg Bachmannovej, ktorý predniesla pod názvom Nemecké náhody pri prevzatí Ceny Georga Büchnera 17. októbra 1964.
3,00 €
Fenoménom zbierky Mikronauti je kruh. Práve v ňom sa ruší hierarchia tradičného vnímania, akákoľvek usporiadanosť, na ktorú sme si zvykli.
3,00 €