logotype

Chrobákovej spomienky, reflexie, vyznania a postrehy sa viažu k prvej polovici 90. rokov. Cez prizmu osobného sa autorka vyslovuje aj k širším spoločenským a myšlienkovým pohybom na Slovensku a naopak...
4,00 €
V troch esejách sa autor vydáva hľadať to, čo nás najviac uvádza do pohybu a zároveň aj ochromuje: sexualita a erotika.
9,00 €

Prvé slovenské vydanie dvoch jednoaktoviek od klasika absurdnej drámy v preklade Alberta Marenčina. Ilustroval akademický maliar Stanislav Balko.
3,00 €
Z obsahu: Tebe Leknín Kniha z Jazyka/Reč ambiguity Dávne mesto
5,00 €

Husárovej predošlý projekt liminal bol rázne rafinovaným a inovatívnym ženským vkročením na pole slovenského experimentu, ktorý okrem iného obohatil o zahraničné inšpiračné okruhy. Lucent autorkinu pozíciu potvrdzuje.
7,00 €
Lútkohry je zbierka textov bábkových hier pre dospelého diváka, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2005 až 2015 pre Dezorzovo lútkové divadlo.
9,00 €

Ďalšia básnická zbierka úspešného slovenského básnika.
4,90 €
Slovenský preklad Karola Chmela básní Ryszarda Krynického - Magnetický bod.
4,00 €

Album Magnetische Welle skĺbuje prvky komponovanej hudby a improvizácie do jedného tvaru, pridávajúc im presah do nehudobných sfér.
11,00 €
Undergroundový happening, venovaný legende slovenskej nekonvenčnej poézie, Milanovi Adamčiakovi. Kniha je koncipovaná ako grafická partitúra. Je spievateľná aj hrateľná. Vizuálnu hudbu predvádza a diriguje sám autor. Fotografie, ktoré obleteli facebook, sa zlietli do tejto knihy, aby definitívne spojili horné s dolným.
8,00 €

4,00 €
Šiesty autorský pesničkový album Jána Boleslav Kladiva. Album obsahuje piesne v slovenskom a nemeckom jazyku, ako aj dve inštrumentálne skladby. Hudobný diskurz je vedený v kontextoch rozvíjajúcich odkaz avantgardnej scény.
11,00 €