logotype

Zbierka slovinského básnika, esejistu, prekladateľa, vydavateľa P. Repara spája tradície s provokáciou, kresťanské významy a heretizmom a pohanskými motívmi, literárnu estetiku s jej ignoranciou.
4,90 €
Chrobákovej spomienky, reflexie, vyznania a postrehy sa viažu k prvej polovici 90. rokov. Cez prizmu osobného sa autorka vyslovuje aj k širším spoločenským a myšlienkovým pohybom na Slovensku a naopak...
4,00 €

V troch esejách sa autor vydáva hľadať to, čo nás najviac uvádza do pohybu a zároveň aj ochromuje: sexualita a erotika.
9,00 €
Prvé slovenské vydanie dvoch jednoaktoviek od klasika absurdnej drámy v preklade Alberta Marenčina. Ilustroval akademický maliar Stanislav Balko.
3,00 €

Z obsahu: Tebe Leknín Kniha z Jazyka/Reč ambiguity Dávne mesto
5,00 €
Husárovej predošlý projekt liminal bol rázne rafinovaným a inovatívnym ženským vkročením na pole slovenského experimentu, ktorý okrem iného obohatil o zahraničné inšpiračné okruhy. Lucent autorkinu pozíciu potvrdzuje.
7,00 €

Lútkohry je zbierka textov bábkových hier pre dospelého diváka, ktoré vznikli v rozmedzí rokov 2005 až 2015 pre Dezorzovo lútkové divadlo.
9,00 €
Ďalšia básnická zbierka úspešného slovenského básnika.
4,90 €

Slovenský preklad Karola Chmela básní Ryszarda Krynického - Magnetický bod.
4,00 €
Album Magnetische Welle skĺbuje prvky komponovanej hudby a improvizácie do jedného tvaru, pridávajúc im presah do nehudobných sfér.
11,00 €

Undergroundový happening, venovaný legende slovenskej nekonvenčnej poézie, Milanovi Adamčiakovi. Kniha je koncipovaná ako grafická partitúra. Je spievateľná aj hrateľná. Vizuálnu hudbu predvádza a diriguje sám autor. Fotografie, ktoré obleteli facebook, sa zlietli do tejto knihy, aby definitívne spojili horné s dolným.
8,00 €
4,00 €