logotype

Hry

Výber mimoriadne kvalitných divadelných hier známej britskej autorky: Spustošení, Faidrina láska, Očistení, Túžim, Psychóza 4.48 a Pokožka...
10,00 €
Hry

Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne.
8,00 €

Hry

Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár a Unavená Medea.
8,00 €
Dve Ionescove divadelné hry plné absurdného humoru a autorovej typickej tragiky.
6,00 €

Päťdesiatdva bájok má väčšinou zvieracie námety. Vystupujú tu tigre, šakaly, kozy, mačky, husi a iné zvieratá, ktorým sa síce sčasti ponechávajú ich pôvodné vlastnosti a vzorce správania, no Indovia im zavše pripisovali aj iné vlastnosti.
8,00 €
Štvrtá kniha Ivany Gibovej je poviedkový komix, v ktorom sa text prelína s obrazmi, postavy prestupujú z jedného príbehu do druhého. Sarkasticky ladené príbehy vychádzajú zo života súčasnej „tridsať plus“ generácie narodenej v osemdesiatych rokoch, ktorá má internetovú dospelosť, ale nemala internetové detstvo.
11,00 €

Druhá básnická zbierka predstaviteľa strednej generácie.
2,30 €
Poézia Andreja Habláka si vás nepritúli, skôr presvedčí o tom, že je veľmi náročné prekliesniť si k nej cestu - prekliesniť si cestu k jej významom a pôžitkom, ktoré ponúka. Viac ako inokedy vás obleje studená sprcha obáv, či aj po desiatom prečítaní len lietate a blúdite v zovretí slov, alebo ich začínate pozvoľna ovládať svojím chápaním. Prečo?
3,00 €

Analýza identity človeka globálneho veľkomesta na prelome tisícročí. Niekoľko obscénnych momentiek posúvajú oproti autorovej prvotine dôraz na politický a sociálny kontext postáv.
6,00 €
Prorocká kniha. Magická stéla, pokrytá púštnym pieskom. Nájdená a očistená. Prebúdza magické myslenie, ktoré autor nazýva nepísanie.
4,00 €

Základná kniha slovenskej graffiti poézie. Hardcore na nelegálnych stenách. Autor je ikonou nezávislej scény.
4,00 €
Praktická kniha slovenskej graffiti poézie. Wholetrain s posolstvom v kozmickej reči. Inšpirácia pre writerov.
4,00 €