logotype

Poézia Andreja Habláka si vás nepritúli, skôr presvedčí o tom, že je veľmi náročné prekliesniť si k nej cestu - prekliesniť si cestu k jej významom a pôžitkom, ktoré ponúka. Viac ako inokedy vás obleje studená sprcha obáv, či aj po desiatom prečítaní len lietate a blúdite v zovretí slov, alebo ich začínate pozvoľna ovládať svojím chápaním. Prečo?
3,00 €
Analýza identity človeka globálneho veľkomesta na prelome tisícročí. Niekoľko obscénnych momentiek posúvajú oproti autorovej prvotine dôraz na politický a sociálny kontext postáv.
6,00 €

Kašmír znamená v dnešnej dobe ruinu ilúzie, krvavú ranu uprostred ustavičného vojnového konfliktu, v takom stave je - metaforicky i dnešné ľudské vnútro, napnutá sieť - zmyslov, nervov, významov, odkazov - praská v túžbe po jednote a ucelenosti, lebo zázrak je už nevyhnutný...
4,00 €
Príbeh konzervatívneho historika Grahama Hendricka a jeho mladej manželky, ktorá pácha cudzoložstvo na filmovom plátne. Celuloidová ilúzia postupne ovládne jeho svet a Graham podlieha zhubnej žiarlivosti.
9,00 €

Príbeh konzervatívneho historika Grahama Hendricka a jeho mladej manželky, ktorá pácha cudzoložstvo na filmovom plátne. Celuloidová ilúzia postupne ovládne jeho svet a Graham podlieha zhubnej žiarlivosti.
10,00 €
Prvá kniha beletrie známeho profesora psychiatrie LF UK v Bratislave. V príbehoch, fajnšmekersky spracovaných, sa strácajú hranice medzi úvahami, pozorovaniami, poznámkami, asociáciami a komentármi, podobne ako medzi zložkami v komposte.
8,00 €

Zbierka básní Petra Šuleja, redaktora kultúrneho štvrťročníka o súčasnom umení Vlna.
5,00 €
V centre projektu Korene neba. Básne z posledného storočia (2000) tak už stojí sugestívny spor, keď Habajov subjekt za fascinujúcou metareálnou povahou prítomnosti objavuje eróziu zmyslu a vníma aj dezertifikáciu vlastnej citlivosti.
3,50 €

Prvá zbierka básní košického básnika, ktorý sa najradšej zo všetkého hrá so slovami.
4,90 €
Krátke rozhovory sú zbierkou odetou do obmedzujúceho rámca, do zhustených aktov reči rozpínajúcich sa od historického po súčasné, v zostave fragmentarizovaných myšlienok.
8,00 €

Zbierka slovinského básnika, esejistu, prekladateľa, vydavateľa P. Repara spája tradície s provokáciou, kresťanské významy a heretizmom a pohanskými motívmi, literárnu estetiku s jej ignoranciou.
4,90 €
Chrobákovej spomienky, reflexie, vyznania a postrehy sa viažu k prvej polovici 90. rokov. Cez prizmu osobného sa autorka vyslovuje aj k širším spoločenským a myšlienkovým pohybom na Slovensku a naopak...
4,00 €