logotype

Dielo Golem XIV je jedným za najvýraznejších intelektuálnych dobrodružstiev žijúcej legendy literatúry science fiction Stanislawa Lema (1921), inovátora a zároveň klasika tohto žánru.
6,00 €
Od zbierky Gymnazistky básnik hľadá spôsob, ako vysloviť vlastnú životnú skúsenosť s presahom do súdobých kultúrno-civilizačných procesov.
3,00 €

Zbierka troch noviel Dávaj pozor na obličky, Malasaňa a Hegemónia od Erika Šimšíka. V novelách sa vyskytuje človek, ktorý je a zároveň nie je. Snaží sa pripísať zmysel svojmu bytiu. Vo vnútorných a vonkajších svetoch.
7,00 €
Jak název napovídá, sdružuje tento cyklus sedm divadelních her. Spregelburd připadl na nápad napsat tento cyklus v roce 1996 a nechal se v něm inspirovat deskovou malbou Sedm smrtelných hříchů od Hieronyma Bosche (1480) – a to jak formálně, tak obsahově. Cyklus byl dokončen v roce 2007.
10,00 €

Letmý pohľad na obsah napovie, že autor zotrváva pri používaní „futuro-technokratických“ reálií charakteristických pre spolutvorcov Generátora X (Duch satelitu, Program je program, Arteficial, Topografickí ľudia).
3,00 €
Po úspešnej knihe Dom vo dne, dom v noci vychádza známej poľskej autorke v slovenčine ďalšia zbierka poviedok.
8,00 €

Hry

Výber mimoriadne kvalitných divadelných hier známej britskej autorky: Spustošení, Faidrina láska, Očistení, Túžim, Psychóza 4.48 a Pokožka...
10,00 €
Hry

Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne.
8,00 €

Hry

Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár a Unavená Medea.
8,00 €
Dve Ionescove divadelné hry plné absurdného humoru a autorovej typickej tragiky.
6,00 €

Päťdesiatdva bájok má väčšinou zvieracie námety. Vystupujú tu tigre, šakaly, kozy, mačky, husi a iné zvieratá, ktorým sa síce sčasti ponechávajú ich pôvodné vlastnosti a vzorce správania, no Indovia im zavše pripisovali aj iné vlastnosti.
8,00 €
Druhá básnická zbierka predstaviteľa strednej generácie.
2,30 €