logotype

...počítače, kybernetika, napätie a akcia, jemný aj menej jemný filozofický podtón... možno to ani nie je sci-fi...
6,00 €
Európa sa odohráva na železničnej stanici, v nemenovanom pohraničnom meste, kde starí a noví Európania vytvárajú svoj príbeh o láske, strate a túžbe.
7,00 €

Svetoznámy filozof prichádza do Los Angeles, kde ho vítajú ako hviezdu. Počas jednej televíznej besedy ohlási Smrť Človeka a Koniec dejín.
3,50 €
Monografia Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989, akým spôsobom propaganda politickú ideológiu verbalizovala či zobrazovala.
10,00 €

Mária Modrovich v desiatich textoch rozpráva príbehy jednej ženy alebo jeden príbeh viacerých žien konfrontovaných s malosťou aj nesmiernosťou tohto sveta.
9,00 €
V novelistickom pokuse Frustraeón (2000) prostredníctvom odpatetizovaného iniciačného sujetu autor vypovedá o frustrujúcej spriahnutosti sveta proti krehkému indivíduu.
6,00 €

Dielo Golem XIV je jedným za najvýraznejších intelektuálnych dobrodružstiev žijúcej legendy literatúry science fiction Stanislawa Lema (1921), inovátora a zároveň klasika tohto žánru.
6,00 €
Od zbierky Gymnazistky básnik hľadá spôsob, ako vysloviť vlastnú životnú skúsenosť s presahom do súdobých kultúrno-civilizačných procesov.
3,00 €

Zbierka troch noviel Dávaj pozor na obličky, Malasaňa a Hegemónia od Erika Šimšíka. V novelách sa vyskytuje človek, ktorý je a zároveň nie je. Snaží sa pripísať zmysel svojmu bytiu. Vo vnútorných a vonkajších svetoch.
7,00 €
Jak název napovídá, sdružuje tento cyklus sedm divadelních her. Spregelburd připadl na nápad napsat tento cyklus v roce 1996 a nechal se v něm inspirovat deskovou malbou Sedm smrtelných hříchů od Hieronyma Bosche (1480) – a to jak formálně, tak obsahově. Cyklus byl dokončen v roce 2007.
10,00 €

Letmý pohľad na obsah napovie, že autor zotrváva pri používaní „futuro-technokratických“ reálií charakteristických pre spolutvorcov Generátora X (Duch satelitu, Program je program, Arteficial, Topografickí ľudia).
3,00 €
Po úspešnej knihe Dom vo dne, dom v noci vychádza známej poľskej autorke v slovenčine ďalšia zbierka poviedok.
8,00 €