logotype

Dve hry od jedného z najvychytenejších mladých európskych dramatikov vás presvedčia, že hrdinov našich čias netreba hľadať u klasikov ani za hranicami všedných dní.
6,00 €
Výber z poézie v preklade Karola Chmela...
4,00 €

Kniha Dobrodružstvá kapitalizmu je autorovým debutom.
8,00 €
Zbierka básní od Daneho Zajca. Narodil sa 26. októbra 1929. Básnik, dramatik, obľúbený autor kníh pre deti patrí nepochybne už dávno medzi klasikov slovinskej modernej literatúry. Jeho poézia ukrýva tajomstvo, ktoré je údesné a zároveň krásne.
3,00 €

Knižný debut poetky, scenáristky a dramaturgičky narodenej v Banskej Bystrici (1979). Vyštudovala dramaturgiu a scénaristku na FTF VŠMU. Publikovala v rôznych časopisoch a periodikách.
4,60 €
Osem poviedok Svetlany Žuchovej ukazuje, že ich autorka si rada predstavuje a rada sníva, že má potešenie z hry, ktorú si sama vymyslí. Vo svojich prózach sa pohráva s príbehmi, postavami i rozprávačskými postupmi, sem-tam i s čitateľmi...
6,00 €

...počítače, kybernetika, napätie a akcia, jemný aj menej jemný filozofický podtón... možno to ani nie je sci-fi...
6,00 €
Európa sa odohráva na železničnej stanici, v nemenovanom pohraničnom meste, kde starí a noví Európania vytvárajú svoj príbeh o láske, strate a túžbe.
7,00 €

Svetoznámy filozof prichádza do Los Angeles, kde ho vítajú ako hviezdu. Počas jednej televíznej besedy ohlási Smrť Človeka a Koniec dejín.
3,50 €
Monografia Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989, akým spôsobom propaganda politickú ideológiu verbalizovala či zobrazovala.
10,00 €

Mária Modrovich v desiatich textoch rozpráva príbehy jednej ženy alebo jeden príbeh viacerých žien konfrontovaných s malosťou aj nesmiernosťou tohto sveta.
9,00 €
V novelistickom pokuse Frustraeón (2000) prostredníctvom odpatetizovaného iniciačného sujetu autor vypovedá o frustrujúcej spriahnutosti sveta proti krehkému indivíduu.
6,00 €