logotype

Ako literárny teoretik Belyj zaviedol celý rad dodnes používaných literárnovedných termínov. Je napríklad autorom základnej verzologickej dichotómie rytmus/metrum, ktorú neskôr rozpracovali ruskí formalisti.
8,00 €
Tri posledné autorove poviedky. Z pôvodného názvu zbierky "Päť zmyslov" už ostatné dve autor nedopísal.
6,00 €

Ako sa ponoriť do seba samej v oku Iného, opustiť územie ženských monodrám, rozptýliť sa vapofatickej reči a nestratiť sa?
10,00 €
Publikácia sa zaoberá filmovými obrazmi zmien v chápaní národnej identity v čase, keď už je jasné, že pojem národa ale i národnej kinematografie stratil pôvodne moderný význam a je nahrádzaný vedomím mnohosti navzájom sa dopĺňajúcich či vzájomne si konkurujúcich identít.
6,00 €

Monografia Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla spojením dvoch autorských pohľadov na „Slovenský štát po Slovenskom štáte“. V prvej časti Eva Filová skúma zobrazovanie minulosti prostredníctvom nehraného, dokumentárneho filmu, v druhej časti Eva Vženteková rekonštruuje ten istý obraz v hraných kinofilmoch.
13,00 €
Tomáž Šalamun je považovaný za najvýznamnejšieho slovinského básnika.
7,00 €

Sny

Na hranici vedomia a podvedomia, sna a skutočnosti žijú postavy v Snoch. Vystupujú v nich ľudia skutoční, pričom časté sú aj návštevy zo záhrobia. Sny sú jedinečnou zbierkou príbehov a zároveň výnimočný experimentom v celej Mahfúzovej tvorbe, kde sa na minimálnom priestore naplno manifestuje autorova predstavivosť a tvorivé schopnosti.
8,00 €
Tragická fraška Stoličky sa hrala po prvý raz 22.apríla 1952 v Théâtre Lancry. Réžia - Sylvain Dhomme, výprava Jacques Noël.
4,00 €

Druhé vydanie debutovej zbierky Petra Macsovszkého. Peter Macsovszky tu na rozdiel od súdobo kanonizovaných spôsobov vytvárania poetickej fikcie rezignoval na estetické evokovanie ilúzie o splynutí textu s realitou a na chápanie básne ako autentickej subjektívnej výpovede.
3,90 €
V 32 poviedkach rôzneho rozsahu ponúka autor aktuálne, napínavé a tajuplne krásne rozprávanie o láske a prázdnote, o priateľstve a osamelosti, o stratách a malých "veľkých objavoch" človeka žijúceho všednou každodennosťou.
6,00 €

Román Stromový barón (1957) tvorí s Rozdvojeným vikomtom (1952) a Nejestvujúcim rytierom(1965) voľnú fantasticko-historickú trilógiu Naši predkovia.
10,00 €
Ak mám čosi povedať aj o Súmračnej reči: niekomu sa možno bude zdať, že sa nápadne podobá na Cselényiho texty. To je možné. Skutočne som si niektoré postupy požičal od majstra Cselényiho.
3,00 €