logotype

Aktuálny autentizmus nachádza svoje najplnšie vyjadrenie v rôznych formách autobiografizmu; variantom autobiografie sú poetické denníky z ciest, aké sú charakteristické pre posledné Čegecove básnické cykly...
8,00 €
Hlavnou témou Sie Formy je "ona" a zároveň je "ona" aj hlavnou postavou Sie Formy.
7,00 €

Autorka sa narodila v roku 1975. Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku. Poéziu a prózu publikovala v časopisoch park, Fragment a Host. Prekladá z francúzštiny, je redaktorkou časopisu Kino-ikon.
4,00 €
Jeden z mnohých sa zastavuje v sústredenom pohľade do seba. Zdá sa mu, akoby ním otváral bránu labyrintu, ktorý ho do seba vťahuje.
8,00 €

Kniha je zbierkou poézie Paula Celana.
5,00 €
Ako literárny teoretik Belyj zaviedol celý rad dodnes používaných literárnovedných termínov. Je napríklad autorom základnej verzologickej dichotómie rytmus/metrum, ktorú neskôr rozpracovali ruskí formalisti.
8,00 €

Tri posledné autorove poviedky. Z pôvodného názvu zbierky "Päť zmyslov" už ostatné dve autor nedopísal.
6,00 €
Ako sa ponoriť do seba samej v oku Iného, opustiť územie ženských monodrám, rozptýliť sa vapofatickej reči a nestratiť sa?
10,00 €

Publikácia sa zaoberá filmovými obrazmi zmien v chápaní národnej identity v čase, keď už je jasné, že pojem národa ale i národnej kinematografie stratil pôvodne moderný význam a je nahrádzaný vedomím mnohosti navzájom sa dopĺňajúcich či vzájomne si konkurujúcich identít.
6,00 €
Tomáž Šalamun je považovaný za najvýznamnejšieho slovinského básnika.
7,00 €

Sny

Na hranici vedomia a podvedomia, sna a skutočnosti žijú postavy v Snoch. Vystupujú v nich ľudia skutoční, pričom časté sú aj návštevy zo záhrobia. Sny sú jedinečnou zbierkou príbehov a zároveň výnimočný experimentom v celej Mahfúzovej tvorbe, kde sa na minimálnom priestore naplno manifestuje autorova predstavivosť a tvorivé schopnosti.
8,00 €
Radikálne experimentálna poézia člena anachronicky nadčasového, dnes už legendárneho zoskupenia Barbarská generácia. Sothis, Notes, Barbarská generácia sú tri novinky od majstra nepísania, ktoré vychádzajú v rovnakom čase vo Farebnej kolekcii.
7,00 €