logotype

Táto kniha je prelomom a prekročením normy poetického rubikonu autora, stáva sa privátnym poetickým kanónom a unifikovanou renesanciou jeho ľudského poznania.
4,60 €
Prekladom románu Nejestvujúci rytier "praotca postmoderny" Itala Calvina sa konečne skompletizovala jeho voľná (ako sa uvádza na obálke fantasticko-historická) trilógia Naši predkovia.
8,00 €

Takmer tridsať rokov po autorkinej tragickej smrti súhlasili jej súrodenci s vydaním jej dosiaľ neuverejnených básní.
4,90 €
V roku 1972 vyústil autorov záujem o metamatiku do teoretického proklamovania i praktizovania literatúry ako kombinatorickej hry v protiklade k romantickému poňatiu tvorby ako výsledku inšpirácie. Tento spôsob je charakteristický aj pre román Neviditeľné mestá (Le Cittá Invisibili).
6,30 €

Martin Gerboc (1971), významný maliar s celým zástupom aktivít najmä na slovenskej a českej výtvarnej scéne. Doteraz publikované knihy filozofických esejí a textov o súčasnej maľbe: Myslením ku kríze.
9,00 €
Najnovšia zbierka petra šuleja vychádza po 6-tich rokoch od poslednej knihy koniec modrého obdobia. básne v novej zbierke anticipujú neokonceptualistické tendencie v slovenskej poézii.
7,00 €

Absurdná dráma v troch dejstvách v preklade Alberta Marenčina.
5,00 €

generator x_2: ukážka z kódexu XXXIII.

trváme na nasilí a poriadku
trváme na hrochoch vypustených zo studní času

8,00 €

Zbierka esejí jednej z ústredných osobností novej vlny v poľskej literatúre, spoluzakladateľa básnickej skupiny Teraz, redaktora podzemného časopisu Zapis, prednášajúceho na univerzitách v USA a vo Francúzsku.
6,00 €
Postavy prvotiny mladého škótskeho autora žijú v dobe, v ktorej magická moc slova vzbudzuje rovnaký rešpekt ako prírodné živly a Boh.
4,90 €

Nylon Union prichádza s novým albumom „Into Waters Islands Dreams And Creatures Come“
11,00 €
Zbierku O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky by sme mohli charakterizovať slovami skratkovitosť, antimetaforickosť a paušálna torzovitosť.
4,60 €