logotype


Slovenský film v ére transkulturalitySlovenský film v ére transkulturality

Žáner: Štúdie
Väzba: Brožovaná
Rok vydania: 2011
Počet strán: 200 strán
ISBN: 9788089439133


Cena: 6,00 €
180.76 SkPublikácia sa zaoberá filmovými obrazmi zmien v chápaní národnej identity v čase, keď už je jasné, že pojem národa ale i národnej kinematografie stratil pôvodne moderný význam a je nahrádzaný vedomím mnohosti navzájom sa dopĺňajúcich či vzájomne si konkurujúcich identít. Keď už prestáva byť dôležitá voľba medzi národnou identitou a multikulturalitou a skutočnosťou sa stáva "trans"-kulturalita. Nejde o vyčerpávajúci obraz súčasnej slovenskej kinematografie, a nejde ani o jej hodnotenie. Ide len o obraz jej menej často identifikovaných aspektov.

 

Kniha je koncipovaná ako súbor navzájom sa komentujúcich prípadových štúdií, ktoré spolu vytvárajú mozaiku slovenskej kinematografie ako kinematografie, ktorá sa chtiac či nechtiac stala zrkadlom zmien politického statusu Slovenska po roku 1989. Navzdory predstave o neexistencii slovenského filmu či prinajmenšom o jeho zanedbateľných umeleckých kvalitách (ktoré ho robia nezaujímavým pre vedecký výskum), publikácia ukazuje, že ide o kultúrny produkt, ktorý je neoddeliteľný od kultúrnej, politickej a spoločenskej situácie - a ako taký je potrebné ho aj skúmať. Kniha sa z tohto dôvodu nesústredí v prvom rade na filmy, ktoré boli uznané kritikou, a pripomína, že aj negatívne hodnotené diela pomáhali meniť myslenie o slovenskej identite a slovenskom filme.

 

Vydanie tejto publikácie finančne podporil audiovizuálny fond