logotype


OddychovkaOddychovka Oddychovka Oddychovka Oddychovka Oddychovka Oddychovka

Počet strán: - strán
ISBN:


Cena: 2,00 €
60.25 Sk"...Práve grafická a formálna stránka poézie sa stáva dominantou neskorších Zbružových textov. Sémantika je zámerne narúšaná alebo dekonštruovaná. V básnickej zbierke Sírius (1998) Zbruž naplno využíva textuálno-vizuálne experimenty (screen saver, kozmos, písací stroj, ručne písané entity) s formou a rozsahom tlačenej strany. Časť textu sa pohybuje za jej fyzickými možnosťami, čím sa autor dostáva na územie vytláčania slova do sféry ne-bytia. Ešte výraznejšie sa tento postup prejavuje v „dadaistickej“ Oddychovke (1998), kde hra s frázami z kreslených seriálov o Pepkovi námorníkovi prerastá do absurdnosti a „prznenia“ bielych strán..."

- Patrik Oriešek -