logotype


Nové kódexyNové kódexy Nové kódexy Nové kódexy

Počet strán: strán
ISBN: 9788889550081


Cena: 8,00 €
241.01 SkGenerator x_2 (nar. kedysi dávno, v jednej vzdialenej galaxii) je experimentálna textová stratégia druhej generácie. V mene technologického vývoja sa vracia k odvrhnutým formám, technikám a metódam analytického umenia a kompozičných vied, ktoré skúma v nových, umelo vytvorených a spontánne udržiavaných prostrediach de/regulovanej básnickej tvorby. Biosemiotické aktivity Generatora sú známe doma i v zahraničí najmä vďaka kontroverznej básnickej ságe Hmlovina (Hmlovina, Návrat hmloviny, Massaka: Parano I, Parano II), vydanej na sklonku 20. storočia.generator x_2: ukážka z kódexu XXXIII.

trváme na nasilí a poriadku
trváme na hrochoch vypustených zo studní času


trváme na zavedení fideikomisov
trváme na trvanlivých potravinách


trváme na boji proti gastroterorizmu