logotype


Katarína Kucbelová: Duály | Šport | Malé veľké mestoKatarína Kucbelová: Duály | Šport | Malé veľké mesto

Žáner: Poézia
Väzba: Brožovaná
Počet strán: 120 strán
ISBN: 978-80-89550-60-9


Cena: 9,00 €
271.13 SkPrvé tri básnické knihy poetky Kataríny Kucbelovej vyšli v krátkom časovom období rokov 2003 – 2008.
S odstupom dvanástich rokov od vydania poslednej z tejto trojice sa ukazuje, že im nemožno uprieť istú zomknutosť a majú spoločné motívy, básnické stratégie, poetiku a výraz.
„Možno je to náhle zdanie poriadku
v čiastočkách rozptýlených meandrujúcich
a pulzujúcich pozorovaní, ktoré tvoria deň,
v sérii snímok dychu ustrnutého v ľade. Alebo je to niečo ako šok, strach a radosť zo strmého zastavenia, keď sa zotrvačnosťou
z vecí a dejov zrazu odlepia významy a všetko tak možno vidieť celkom odznova, holotropný zážitok. Niečo z toho, alebo možno ešte niečo celkom iné v tom je, že poézia Kataríny Kucbelovej priťahuje. Obsedantne. Od samého začiatku.“
Katarína Kucbelová (1979) je slovenská poetka a prozajička. Je autorkou štyroch básnických kníh. Duály (2003), Šport (2006), Malé veľké mesto (2008), Vie, čo urobí (2013) a jednej novely Čepiec (2019). Jej básnické knihy získali veľký ohlas doma aj v zahraničí, básne z nich boli preložené do pätnástich jazykov a boli zaradené do rôznych medzinárodných antológií a iných publikácií. Básnická skladba Malé veľké mesto vyšla samostatne v roku 2018 v španielskom preklade
a zbierka Vie, čo urobí bola vydaná v roku 2020 v ukrajinskom jazyku. Novela Čepiec získala titul Kniha roka v ankete denníka Pravda a bola nominovaná do finálovej desiatky literárnej Ceny Anasoft litera.