logotype


Vynechaný spoj



Vynechaný spoj

Počet strán: strán
ISBN: 978-80-89550-44-9


Cena: 8,00 €
241.01 Sk



Debut Viliama Nádaskaya je básnickým sitcomom. Má množstvo postáv, spomedzi ktorých je tou hlavnou Urban, a predvádza nám celú plejádu naratívnych mikrosituácií, urbánnych obrazov a bytových scén, z ktorých sa naraz stáva akási groteskná urbánna symfónia.

Autorova poetika môže na prvý pohľad pôsobiť cynickým dojmom. Zároveň však spopod jeho básní presvitá hlboké znepokojenie nad stavom sveta, ktorý akoby nebolo možné reflektovať inak, než situačne a ironicky. Nádaskayova groteskná dystopia nemá východisko. Jediné, čo prináša dočasnú úľavu, je smiech, aj keby bol vopred nahratý.

 

 

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.