logotype


Shopping TerapiaShopping Terapia

Rok vydania: 2012
Počet strán: strán
ISBN: 9788089550043


Cena: 8,00 €
241.01 SkAktuálny autentizmus nachádza svoje najplnšie vyjadrenie v rôznych formách autobiografizmu; variantom autobiografie sú poetické denníky z ciest, aké sú charakteristické pre posledné Čegecove básnické cykly – už na ich začiatku sa explicitne vyjadril o odchode veľkých narácií a o tom, že jedinou rozkošou, aká v súčasnosti zostala, je radosť z písania cestovných denníkov. Denník sa v týchto textoch chápe ako forma autoterapie, výraz reflexívneho prežívania každej chvíle, stav vyostreného vedomia, uvedomovania si vlastných myšlienok, emócií a zmyslových dojmov, rekonštrukcia istôt potrebných pre uchovanie originálnej identity v roztrieštenom svete.