logotype


Kamil Zbruž: AkashaKamil Zbruž: Akasha

Žáner: Vizuálna poézia
Väzba: Spinková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 8 strán
ISBN: 978-80-89550-70-8


Cena: 4,00 €
120.5 Sk 

Majster nepísania Kamil Zbruž opäť zasahuje. Tentoraz prichádza s novým knižným diptychom.

 

AKASHA

 

Prorocká kniha.

Magická stéla, pokrytá púštnym pieskom. Nájdená a očistená. Prebúdza magické myslenie, ktoré autor nazýva nepísanie.

Kamil Zbruž (1964) Od roku 1998 sa venuje nepísaniu.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | vlna@vlna.sk