logotype


Prvá trilógia (Porno/Kult/Pop)Prvá trilógia (Porno/Kult/Pop)

Žáner: Poézia
Väzba: Pevná
Rok vydania: 2010
Počet strán: 172 strán
ISBN: 9788088965961


Cena: 8,00 €
241.01 SkPeter Šulej vo svojej tvorbe používa metódu, ktorou na jednej strane „nazerá na svet okolo seba tak, aby sa stal básňou“, na druhej strane aplikačne prezentuje slovný verbalizmus a gestikuláciu, niekedy hraničiacu s kryptoanalytickou polohou textu, ba až s radikálnym výkrikom avantgardnej lexiky.

Jeho tvorba sa hneď v počiatkoch odráža od esenciálnej poézie okamihu s následným okúzlením z vlastného rozčarovania, keď sa uchyľuje do portálu a priestoru slova a ním indikovanej fantázie. V poetickej trilógii Porno, Kult a Pop raz nežne prezentuje poznanie dotyku ženy, inokedy prísne definuje „odkaz“ networku, ktorý našej civilizácii tak chladno blikoce do tmy svojou binárnou sústavou.

Scivilňuje stav vecí okolo seba a kombinuje vizualitu textu s jeho dekompozíciou. Hľadá tak nový tvar a spôsob vo výraze a väzbe slova doby, ktorú chce pomenovať. V tejto koncepcii sa nesie najmä zbierka Pop, kde grafické vízie textu korešpondujú s výrazovým futurizmom, preneseným do súčasného statického stavu odcudzenia človeka človekom a do procesu myslenia, vyplývajúceho z neštandardnej komunikácie medzi ním a svetom. Šulej tak ako jeden z prvých autorov implantuje do slovenskej literatúry nový termín: kyberpunkovú poéziu a prózu – ako jej samostatný vývojový prvok.

- Ireney Baláž -