logotype


Balada z tamtej stranyBalada z tamtej strany

Počet strán: strán
ISBN:


Cena: 10,00 €
301.26 SkJózef Czechowicz (1903 – 1939), jedna z popredných postáv poľskej medzivojnovej poézie a básnickej avantgardy. Autor siedmich básnických zbierok, spolu s Czeslawom Miłoszom predstaviteľ katastrofického prúdu v poľskej poézii. Czechowiczove básne sú nezvyčajné koncentráty lyrizmu. Vo väčšine z nich nastáva špecifická, harmonická syntéza významov a prostriedkov básnického výrazu, ktoré tie významy evokujú. Ale ešte viac než významy básnik evokuje pocity a nálady, privolávané je to, čo je nevyjadriteľné a nejasné.. Konkrétno prízemnej, provinčnej každodennosti sa tu magickým spôsobom spája s majestátnym tajomstvom vesmíru, túžbou po láske s vedomím nevyhnutnosti smrti, politické presvedčenia s metafyzickými ideami, súkromná mytológia s tajomnou prefiguráciou osudu. Výber Balada z druhej strany je prvým slovenským knižným prekladom Czechowiczovej poézie.


Juraj Andričík (1937 – 2017), básnik a prekladateľ, vyštudoval odbor prekladateľstvo na Vysokej škole ruského jazyka v Prahe. Pracoval ako stredoškolský učiteľ v Humennom, prekladateľ v slobodnom povolaní a redaktor Literárnodramatickej redakcie košického štúdia Slovenského rozhlasu. Je autorom troch básnických zbierok, dvoch kníh pre deti a vyše sedemdesiatich knižných prekladov z ruštiny, ukrajinčiny, bieloruštiny a poľštiny. Z poľskej poézie preložil výbery z tvorby Krzysztofa Kamila Baczyńského Biela mágia (1978), Boleslawa Leśmiana Lúka (2000), Juliusza Słowackého Beniowski a iné básne (2011) a Zbigniewa Macheja Verše proti zdaňovaniu poézie (2015).