logotype


Film a politika - ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989Film a politika - ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989

Žáner: Štúdie
Väzba: Brožovaná
Rok vydania: 2017
Počet strán: strán
ISBN: 9788089550289


Cena: 10,00 €
301.26 SkMonografia Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989, akým spôsobom propaganda politickú ideológiu verbalizovala či zobrazovala. Propaganda sa tu chápe ako skrytá manipulácia s významami, so symbolmi alebo s emóciami s cieľom ovplyvniť adresáta a vyvolať konkrétne predstavy a asociácie smerujúce k súhlasu s ideologickým zámerom. 

Monografia metodicky dekonštruuje taktiky a stratégie vzniku základných modelov propagandy. Opisuje ich formálne štruktúry a pôsobenie v kinematografi i hranej, ale v neposlednom rade aj v spravodajskom fi lme. S využitím analýzy niektorých príznačných významových motívov (uniforma, vlak...) sa sústreďuje na fi lmové zobrazenie ideológie a na jej referenčné pozadie. Pretože to, ako a prečo sa tvoria významy fi lmových znakov, je najvážnejšou otázku fi lmovej semiotiky. A aj preto, lebo analýzou vplyvu politiky na umenie sa dá o vlastnej minulosti dozvedieť prekvapujúco mnoho.

 

Vydané v spolupráci s audiovizuálnym fondom