logotype

Žucha, Ivan


Ivan Žucha (nar. 1935), profesor psychiatrie na LF UK v Bratislave. Publikoval časopisecky a je autorom kníh Fragmenty a Zápisky psychiatra Ivana Žuchu. Kompost je jeho prvou knihou beletrie, aj keď hranice medzi úvahou, pozorovaním, poznámkami k prečítaným textom, asociáciami, komentármi a poviedkami sú neostré.

Rovnako, ako sa v kompos­te jednotlivé zložky mie­šajú — splodiny na seba vzájomne vplývajú, metabolity kvasia a menia sa, časť sa stráca, prchá do vzduchu, a časť sa stáva súčasťou budúcnosti —, tak sa v Komposte miešajú úlomky rôznych materiálov — voľne pozbierané v priebehu každodenného, nevzrušu­jú­ceho, na prvý pohľad banálneho života. Podobne, ako sa zloženie kompostu nedá popísať len zoznamom svojich súčastí, pretože vzniká až ich vzájomným pôsobením, tak je aj Kompost spracovaním každodennosti, lenže spracovaním veľmi opatrným, fajnšmekerským a odborným.


Prvá kniha beletrie známeho profesora psychiatrie LF UK v Bratislave. V príbehoch, fajnšmekersky spracovaných, sa strácajú hranice medzi úvahami, pozorovaniami, poznámkami, asociáciami a komentármi, podobne ako medzi zložkami v komposte.
8,00 €
Ivan Žucha je známy vysokoškolský učiteľ a psychiater, publikujúci aj literárne texty. Texty tejto knihy prestavujú prechod medzi malými básňami v próze a malými prózami vo veršoch.
5,00 €