logotype

Čegec, Branko


Branko Čegec (Kraljev Vrh, 1957) – chorvátsky básnik, esejista, literárny kritik, dlhoročný časopisecký a knižný redaktor vstúpil do literatúry v osemdesiatych rokoch ako autor s konkretistickou skúsenosťou v rámci generácie sústredenej okolo kultového dvojmesačníka Quorum, autor manifestujúci nedôveru voči jazyku i voči sprofanovanej realite (Eros – Europa – Arafat, 1980, Zapadno-istočni spol / Západo-východné pohlavie, 1983, Melanholični ljetopis / Melancholická kronika, 1988 ). V deväťdesiatych rokoch rozširuje autoreflexívnosť o bohatšie referenčné vrstvenia a vychádza v ústrety čitateľovi, ba v najnovších zbierkach vstupuje do priestoru tematizovania každodennosti, pričom len v náznakoch uplatňuje kedysi zdôrazňované modernistické vedomie a nedôveru v zmysel posolstva (Ekrani praznine / Obrazovky prázdnoty, 1992, 2001, Tamno mjesto / Temné miesto, 2005, Zapisi iz pustog jezika / Záznamy z pustého jazyka, 2011, Pun mjesec u Istanbulu / Spln v Istanbule, 2012).

 

Aktuálny autentizmus nachádza svoje najplnšie vyjadrenie v rôznych formách autobiografizmu; variantom autobiografie sú poetické denníky z ciest, aké sú charakteristické pre posledné Čegecove básnické cykly – už na ich začiatku sa explicitne vyjadril o odchode veľkých narácií a o tom, že jedinou rozkošou, aká v súčasnosti zostala, je radosť z písania cestovných denníkov. Denník sa v týchto textoch chápe ako forma autoterapie, výraz reflexívneho prežívania každej chvíle, stav vyostreného vedomia, uvedomovania si vlastných myšlienok, emócií a zmyslových dojmov, rekonštrukcia istôt potrebných pre uchovanie originálnej identity v roztrieštenom svete.


Aktuálny autentizmus nachádza svoje najplnšie vyjadrenie v rôznych formách autobiografizmu; variantom autobiografie sú poetické denníky z ciest, aké sú charakteristické pre posledné Čegecove básnické cykly...
8,00 €