logotype

Žuchová, Svetlana


Svetlana Žuchová (1976) vyštudovala medicínu v Bratislave a psychológiu vo Viedni. V súčasnosti pracuje na Psychiatrickej klinike 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde sa na venuje skúmaniu kognitívnych funkcií u pacientok s poruchami príjmu potravy.

Okrem toho sa venuje prekladom z angličtiny a nemčiny a je autorkou troch kníh: zbierky poviedok Dulce de Leche, novely Yesim a románu Zlodeji a svedkovia. Poviedky publikovala v časopisoch Romboid, Rak, Vlna a v zborníku Poviedka 2001.


Osem poviedok Svetlany Žuchovej ukazuje, že ich autorka si rada predstavuje a rada sníva, že má potešenie z hry, ktorú si sama vymyslí. Vo svojich prózach sa pohráva s príbehmi, postavami i rozprávačskými postupmi, sem-tam i s čitateľmi...
6,00 €