logotype

Dudková, JanaPublikácia sa zaoberá filmovými obrazmi zmien v chápaní národnej identity v čase, keď už je jasné, že pojem národa ale i národnej kinematografie stratil pôvodne moderný význam a je nahrádzaný vedomím mnohosti navzájom sa dopĺňajúcich či vzájomne si konkurujúcich identít.
6,00 €