logotype

Palúch, Martin


Je filmový vedec a pedagóg. Od roku 2002 pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave. Zároveň prednáša na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Je spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008) a autorom dvoch knižných publikácií Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 (2015).


Na označenie mocenského zasahovania do umeleckého diela, na jeho úplné zastavenie alebo na zníženie jeho dostupnosti nemáme praktickejší pojem ako cenzúra. Nezáleží pritom na vymedzení podľa obdobia (času, režimu) alebo krajiny, teritória.
10,00 €
Odborná publíkácia sa v teoretickej rovine zaoberá technickými obrazovými reprezentáciami. Nosná časť textu sa opiera o výsledky výskumov, ktoré v 20. storočí priniesli diciplíny ako semiotika komunikológia a postštrukturalizmus.
6,00 €