logotype

Zbruž, Kamil


Narodil sa 7. júna 1964 v Bratislave. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte, potom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (štúdium nedokončil). V 90. rokoch vystriedal viacero zamestnaní, naposledy pôsobil ako novinár v denníku Práca. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.

Kamil Zbruž debutoval v roku 1993 zbierkou heterogénnych básnických textov imitujúcich a parodujúcich žánre populárnej a vysokej literatúry Spitý imidž. Napriek „škandalóznej“ povahe kniha vtedy i dnes pôsobí ako pomerne nevydarený pokus zaujať naivnou sebaštylizáciou autora v polohe básnika vydedenca pohybujúceho sa na okraji spoločnosti. Retro grafiku publikácie vhodne dopĺňa podtitul knihy „magazín pre dolných 10 000“. Práve grafická a formálna stránka poézie sa stáva dominantou neskorších Zbružových textov. Sémantika je zámerne narúšaná alebo dekonštruovaná. V básnickej zbierke Sírius (1998) Zbruž naplno využíva textuálno-vizuálne experimenty (screen saver, kozmos, písací stroj, ručne písané entity) s formou a rozsahom tlačenej strany. Časť textu sa pohybuje za jej fyzickými možnosťami, čím sa autor dostáva na územie vytláčania slova do sféry ne-bytia. Ešte výraznejšie sa tento postup prejavuje v „dadaistickej“ Oddychovke (1998), kde hra s frázami z kreslených seriálov o Pepkovi námorníkovi prerastá do absurdnosti a „prznenia“ bielych strán. Zbružovo básnenie sa končí v spoločnom projekte barbarskej generácie Barbar(u)ská ruleta (1998), kde Zbruž uverejňuje už len čisté strany. Po roku 1998 sa autor odmlčal.

Z odstupu niekoľkých rokov možno Zbružove texty považovať za umelecké artefakty či textové inštalácie generácie, ktorá do veľkej miery podľahla importovanému ezoterizmu západnej proveniencie snažiaceho sa vzbudiť akýkoľvek (aj negatívny) záujem o duchovno a duchovný život. Povrchné využívanie východnej (orientálnej) mystiky a indickej filozofie bolo základným integrujúcim prvkom textov dnes už neexistujúcej barbarskej generácie (J. Litvák, A. Turan, R. Bielik, K. Zbruž). Okrem iného sa prejavuje aj v Zbružovej zbierke Sírius a v neskorších pokusoch o publikovanie prázdnych strán. V Zbružových knihách sa nachádza niekoľko základných textov barbarskej generácie: koncepciu ticha a koncepciu literatúry ako mlčania (Teória ticha) obsahuje Barbar(u)ská ruleta. Manifest barbarskej generácie sa nachádza v zbierke Spitý imidž.

(zdroj: litcentrum.sk)


Minimalistický bestseller, venovaný legende slovenskej nekonvenčnej poézie, Milanovi Adamčiakovi. Kniha s dvanástimi stranami sa zaoberá otázkou času a večnosti.
4,00 €