logotype

Zbruž, Kamil


Narodil sa 7. júna 1964 v Bratislave. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte, potom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (štúdium nedokončil). V 90. rokoch vystriedal viacero zamestnaní, naposledy pôsobil ako novinár v denníku Práca. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.

Kamil Zbruž debutoval v roku 1993 zbierkou heterogénnych básnických textov imitujúcich a parodujúcich žánre populárnej a vysokej literatúry Spitý imidž. Napriek „škandalóznej“ povahe kniha vtedy i dnes pôsobí ako pomerne nevydarený pokus zaujať naivnou sebaštylizáciou autora v polohe básnika vydedenca pohybujúceho sa na okraji spoločnosti. Retro grafiku publikácie vhodne dopĺňa podtitul knihy „magazín pre dolných 10 000“. Práve grafická a formálna stránka poézie sa stáva dominantou neskorších Zbružových textov. Sémantika je zámerne narúšaná alebo dekonštruovaná. V básnickej zbierke Sírius (1998) Zbruž naplno využíva textuálno-vizuálne experimenty (screen saver, kozmos, písací stroj, ručne písané entity) s formou a rozsahom tlačenej strany. Časť textu sa pohybuje za jej fyzickými možnosťami, čím sa autor dostáva na územie vytláčania slova do sféry ne-bytia. Ešte výraznejšie sa tento postup prejavuje v „dadaistickej“ Oddychovke (1998), kde hra s frázami z kreslených seriálov o Pepkovi námorníkovi prerastá do absurdnosti a „prznenia“ bielych strán. Zbružovo básnenie sa končí v spoločnom projekte barbarskej generácie Barbar(u)ská ruleta (1998), kde Zbruž uverejňuje už len čisté strany. Po roku 1998 sa autor odmlčal.

Z odstupu niekoľkých rokov možno Zbružove texty považovať za umelecké artefakty či textové inštalácie generácie, ktorá do veľkej miery podľahla importovanému ezoterizmu západnej proveniencie snažiaceho sa vzbudiť akýkoľvek (aj negatívny) záujem o duchovno a duchovný život. Povrchné využívanie východnej (orientálnej) mystiky a indickej filozofie bolo základným integrujúcim prvkom textov dnes už neexistujúcej barbarskej generácie (J. Litvák, A. Turan, R. Bielik, K. Zbruž). Okrem iného sa prejavuje aj v Zbružovej zbierke Sírius a v neskorších pokusoch o publikovanie prázdnych strán. V Zbružových knihách sa nachádza niekoľko základných textov barbarskej generácie: koncepciu ticha a koncepciu literatúry ako mlčania (Teória ticha) obsahuje Barbar(u)ská ruleta. Manifest barbarskej generácie sa nachádza v zbierke Spitý imidž.

(zdroj: litcentrum.sk)


Prorocká kniha. Magická stéla, pokrytá púštnym pieskom. Nájdená a očistená. Prebúdza magické myslenie, ktoré autor nazýva nepísanie.
4,00 €
Majster nepísania Kamil Zbruž sa vracia v plnej sile so svojím najnovším opusom Azoth. Náš literárny alchymista si svoju ôsmu knihu nevycucal z prsta. Pri písaní mu pomáhala jeho verná manželka Monika, pes Meďo, kocúry Džidži a Dymo a mačička Šiška.
8,00 €

Radikálne experimentálna poézia člena anachronicky nadčasového, dnes už legendárneho zoskupenia Barbarská generácia. Sothis, Notes, Barbarská generácia sú tri novinky od majstra nepísania, ktoré vychádzajú v rovnakom čase vo Farebnej kolekcii.
7,00 €
Majstrovské dielo minimalistickej prírodnej lyriky od majstra nepísania Kamila Zbruža
4,00 €

Základná kniha slovenskej graffiti poézie. Hardcore na nelegálnych stenách. Autor je ikonou nezávislej scény.
4,00 €
Praktická kniha slovenskej graffiti poézie. Wholetrain s posolstvom v kozmickej reči. Inšpirácia pre writerov.
4,00 €

Undergroundový happening, venovaný legende slovenskej nekonvenčnej poézie, Milanovi Adamčiakovi. Kniha je koncipovaná ako grafická partitúra. Je spievateľná aj hrateľná. Vizuálnu hudbu predvádza a diriguje sám autor. Fotografie, ktoré obleteli facebook, sa zlietli do tejto knihy, aby definitívne spojili horné s dolným.
8,00 €
Záverečný diel 12-dielnej experimentálnej série, ktorá vychádzala vo vydavateľstve Drewo a Srd od roku 2014 do roku 2021. Majster nepísania radikálne prehodnocuje ustálené predstavy o tom, čo je to kniha a literatúra. Nepísanie vníma ako fenomén magického myslenia.
4,00 €

4,00 €
Radikálne experimentálna poézia člena anachronicky nadčasového, dnes už legendárneho zoskupenia Barbarská generácia. Sothis, Notes, Barbarská generácia sú tri novinky od majstra nepísania, ktoré vychádzajú v rovnakom čase vo Farebnej kolekcii.
6,00 €

V tejto knihe hra s frázami z kreslených seriálov o Pepkovi námorníkovi prerastá do absurdnosti a „prznenia“ bielych strán
2,00 €
Radikálne experimentálna poézia člena anachronicky nadčasového, dnes už legendárneho zoskupenia Barbarská generácia. Sothis, Notes, Barbarská generácia sú tri novinky od majstra nepísania, ktoré vychádzajú v rovnakom čase vo Farebnej kolekcii.
7,00 €