logotype

Bronislaw, Maj


Bronislaw Maj (narodený 1953 Lodž ) je autrom siedmich básnických zbierok, vďaka ktorým vyhral prestížne literárne ceny, a získali mu povesť jedného z najlepších básnikov novej generácie, rovnako ako miesto v mnohých antológiách súčasnej poézie publikovaných v Poľsku aj zahraničí.

Maj je aj autorom knihy o Tadeusovi Gajcym, básnikovi ktorý zahynul počas Varšavského povstania v roku 1944. Píše stĺpčeky do novín a dlhé roky vydáva literárny štvrťročník Na Głos (Nahlas). Žije v Krakowe kde prednáša na Jagiellonskej univerzite a na Škole kreatívneho písania. " Jeho dielo sú typické lyrické epitafy. Poetické výjavy alebo iluminácie, ktoré dovoľujú v jednom okamihu pochopiť zmysel celého bytia v celej komplikovanosti jeho vnútorných protikladov." - Stanislaw Baranczak.


Bronisław Maj akoby žil v očarení krásou sveta, ale aj v údive nad jeho nepochopiteľnou prírodou, zvažuje chvíľu, v ktorej prežíva zázrak prináležitosti, aby hneď vzápätí analyzoval trpkosť a zhrozenie nad vlastným odcudzením sa tomuto svetu.
4,00 €