logotype

Brussing, Thomas


Thomas Brussig (narodený 1964, Východný Berlín) Prvýkrát publikuje v roku 1989 v berlínskom týždeníku Tagesspiegel. Pod pseudonymom Cordt Berneubuger vydáva v roku 1991 svoj prvý román Vodové farby. Druhý román vydaný už pod vlastným menom - Hrdinovia akomy, čitatelia privítali ak dlhoočakávanú bilanciu spoločenských a politických pomerov vo Východnom Nemecku 70.tych a 80.tych rokov. V diele Na kratšom konci ulice autor približuje život na východnej strane Berlínskeho múru cez fenomén budovateľského úsilia - snahy o vytvorenie akéhosi súkromného Západu z hladiska ideového aj materiálneho. Po divadelnej hre Navštívenie a kratšej "futbalovej" próze 6ivot až po chlapov vydáva svoj zatiaľ posledný román Oslnenie(2004). Podľa autorových slov je to prvá próza, ktorou sa adekvátne vyjadruje k udalstiam na prelome 1989/90, kedy dva nemecké štáty smerujú k zjednoteniu. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení, napríklad Cenu vlády SRN za najlepší scenár roku 1999 za fil Na kratšom konci ulice. Thomass Brussig žije v Berlíne.


Slnečná ulica je dejiskom románu Na dolnom konci Slnečnej ulice. Jej väčšia časť patrí k Západnému Berlínu, len malý kúsok sa, nepochopiteľne a akoby zázrakom, stal súčasťou východonemeckého Berlína.
5,90 €