logotype

Maliti, Eva


R. 1968 – 71 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Bratislave, 1971 – 76 študovala históriu a etnológiu na Historickej fakulte Moskovskej št. univerzity. Po štúdiách pôsobila stále v Bratislave: r. 1976 – 77 ako redaktorka v Slov. televízii, po materskej dovolenke r. 1986 – 88 frekventantka študijného pobytu v Literárnovednom ústave SAV, 1988 – 91 výskumná pracovníčka v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa venuje výskumu ruskej literatúry s osobitným zreteľom na problematiku symbolizmu a dejinám umeleckeho prekladu na Slovensku. Publikovala aj pod menom Malievova.

Autorka monografickej práce Symbolizmus ako princíp videnia (1996), zostavovateľka zborníka Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (1999), viacerých vedeckých štúdií a knihy Tabuizovana prekladateľka Zora Jesenská (2007). Svoje prózy publikovala časopisecky i v niekoľkých antológiách (napr. antológia poviedok slov. a rakúskych autoriek Zbližovanie, 1996). Samostatne vydala knihu Krpatý vrch (1994), obsahujúcu dve novely.. Napisala drámu Krcheň Nesmrteľný inscenovanú v Komornom divadle v Martine a v SND v Bratislave; knižku krátkych čŕt Amzorima balc (Ordžonikidze, 1987). Ako prekladateľka z ruštiny a osetčiny sprístupnila o. i. vybrané diela ruského symbolizmu Ruská symbolistická dráma (1997), preložila román ruského symbolistu A. Belého Peterburg (2001, 2003) a i. Pripravila prerozprávanie osetského Nartského eposu (1983), antológiu osetskej prózy Veže rozprávajú (1989) a vydala Hry (2007).


Hry
Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne.
8,00 €
Hry
Divadelné hry súčasnej slovenskej spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár a Unavená Medea.
8,00 €