logotype

Greig, David


David Greig je jeden z najdôležitejších súčasných škótskych dramatikov. Ako napísal Dan Rebellato v predslove k Hrám I , dôležitým prvkom v Griegovej tvorbe je dopad globalizácie na identitu, vlastníctvo a národnosť. Aj keď diela Victoria, Architekt aj Odľahlé ostrovy sú situované do Škótska, väčšinová časť Griegovej tvorby preskúmava dôležitosť miesta a "nemiest" z rôznych perspektív. Taktiež sa témy v jeho tvorbe točia okolo dôležitých(európskych) historických udalostí, ako nástup kapitalizmu v Európe (Špekulant), Svetových vojen (Odľahlé ostrovy), vojna v bývalej Juhoslávii  (Európa), Holokaust (Príklad Dr. Korczaka) či vojen v Afghanistane a Iraku( Americký pilot). Prítomnosť moderného svet v Griegových dielach, naznačujú niečo o transnárodnom priestore, kontaktnej zóne kde postavy s rôznymi národnosťami, rasou či náboženstvom vyjednávajú o rozdielnych pozíciách, perspektívach a identitách


Európa sa odohráva na železničnej stanici, v nemenovanom pohraničnom meste, kde starí a noví Európania vytvárajú svoj príbeh o láske, strate a túžbe.
7,00 €