logotype

Snegina, Anna


Anna Snegina sa narodila v Moskve roku 1980. Vyrastala v Bratislave. V súčasnosti žije striedavo v Moskve a na usadlosti Rakytka. Od roku 2003 je vydatá za ruského básnika M. I. Brestenského.


Priestorom básní je pustatina vonkajšieho sveta, ktorú nedokážu uspokojivo zaplniť neónové bary, grécke reštaurácie ani sídliská. Preniká do vnútra subjektu, ktorý sa nedokáže voči priesakom zvonka nijako brániť...
4,60 €