logotype

Kronhold, Jerzy


Jerzy Kronhold (1946 Ciezsin, Poľsko). Člen skupiny Group Teraz, ktorá sa zaraďuje k tzv. Novej vlne. Bola zformovaná ako protiklad k socialistickej ideológii. Jeho prvá zbierka Sebaspaľovanie bola provokujúcou aj radikálnou, otvorene prezentujúca sympatie k rebelskému hnutiu mládeže v Poľsku. ďaľšie zbierky Baránok lavíny(1980) a Óda na oheň (1982).

Po páde komunizmu v strednej Európe založil divadelný festival Na hranici a vydal zbierku Hĺbka. Stal sa poľským velvyslancom v Českej repubike a posledných niekoľko rokov je riaditeľom Poľského inštitútu v Bratislave. Jeho poslednou zbierkou je Doba Bronzová (2000). V krátkych básňach autor prináša jemný a niekedy ironický odklon od protestných gest.


Výber z poézie v preklade Karola Chmela...
4,00 €