logotype

Solotruk, Martin


Narodil sa 17. júla 1970 v Bratislave. Gymnázium Jura Hronca v Bratislave ukončil v roku 1988, potom študoval kombináciu slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1988 – 1994). Absolvoval študijné pobyty v USA (1991) a vo Veľkej Británii (1993). Po ukončení postgraduálneho štúdia angličtiny (1994 – 1997) pôsobí ako odborný asistent Amerických štúdií a literatúry na Katedre anglického jazyka Univerzity Komenského v Bratislave.

Externe pracoval v súkromnej televízii a v reklamnej agentúre. Spolu s P. Šulejom organizuje od roku 2003 v Bratislave medzinárodný festival poézie Ars Poetica. Pravidelne sa zúčastňuje na literárnych festivaloch po celom svete (Česká republika, Írsko, Kolumbia, Poľsko, Slovinsko, USA, Veľká Británia). Ukážky z jeho tvorby boli knižne a časopisecky publikované v angličtine, češtine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, slovinčine a španielčine.

- litcentum.sk -


Žánrovo je Mletie básnické pásmo (pravda, s výhradou, ku ktorej sa ešte dostanem) napísané voľným veršom, kde autor pokračuje vo svojom debutovom básnickom rukopise.
4,00 €
Debutová básnická zbierka mladého bratislavského autora Martina Solotruka sa vyznačuje netradičnou metaforikou, citom vnímavého človeka, ale aj chuťou k hre a experimentu.
2,30 €