logotype

Bachmannová, Ingeborg


Ingeborg Bachmannová patrí k najvýznamnejším po nemecky píšucim autorkám dvadsiateho storočia. Jej poézia, próza, eseje predstavujú úsilie o nové smerovanie v písaní, o skĺbenie intelektuálneho a citového.

Po tridsiatich rokoch od jej tragickej smrti (doslova takmer zhorela vo svojom rímskom byte, požiar vznikol od nezahasenej cigarety, ktoré často zhasínala [nedokonale] na vlastnom te­le) vychádzajú jej básne z pozostalosti, inkarnácia jej tela do slova: tu už nejde o to mať brilantný štýl, tu sa z hĺbky vynára tá druhá, iná, ktorá zomiera na nedostatok lásky a porozumenia. To všetko zostalo v pozostalosti. Všetko to, čo chcela potlačiť, lebo verila na mystiku možnosti dvoch paralelných životov, dvoch paralelných existencií. Teraz prichá­dza TÁ INÁ, temná ohnivá z hĺbky sa vynára­júca: zužovanie – rozširovanie: pre­hliadnutie – slepota: samota – spoločnosť: všetko, čo bolo okolo nej, mizne do slov: ONA TIEŽ: možno ešte zostáva v slovách v cudzom, jej blízkom jazyku: Alla piu umile, alle piu umana, alla piu sofferente vivere ardendo e non sentire il male… ako nádherne to znie, ako iný lepší svet…


Miesto pre náhody je knižným vydaním príhovoru Ingeborg Bachmannovej, ktorý predniesla pod názvom Nemecké náhody pri prevzatí Ceny Georga Büchnera 17. októbra 1964.
3,00 €
Takmer tridsať rokov po autorkinej tragickej smrti súhlasili jej súrodenci s vydaním jej dosiaľ neuverejnených básní.
4,90 €