logotype

Ristović, Ana


Ana Ristović ( 1972, Belehrad, Srsko) je srbská poetka. Publikuje už od svojich 18 tich rokov čo jej prinieslo niekoľko ocenení, najmä cenu Branks Radičevića za svoj debut Snovidna voda(Snová voda). Nasledujú zbierky Uže od peska (Laná od piesku), Zabava za dokone kćeri (Rozptyl z kľudového režimu dcéry), Oko nule (Okolo nuli) a výber z tvorby P.S. Je takisto držiteľkou ocenenia Hubert Burdy pre mladých európskych básnikov z roku 2005. Okrem poézie sa venuje prekladom zo Slovinčiny, publikuje eseje a recenzie. Ana Ristović žije v Belehrade.


Zbierka básní mladej srbskej autorky v preklade Rudolfa Chmela.
4,00 €