logotype

Šulej, Peter


peter šulej (1967, banská bystrica) je básnik, prozaik a publicista. doteraz mu vyšli básnické zbierky: prvá trilógia – porno (1994), kult (1996), pop (1998), a tzv. modrá trilógia – návrat veľkého romantika (2001), archetypálne leto (2003) a koniec modrého obdobia (2008). je spoluautorom projektu generator x: hmlovina (1999), generator x_2: nové kódexy (2013) a autorom dvoch zbierok sci-fi poviedok: misia (1995) a elektronik café (2001). v roku 2003 mu v katovickom vydavateľstve vyšiel výber z poézie pod názvom wierzse. je spoluautorom štyroch predstavení súčasného tanca: love in bilingual motion, anjel 2, všetko čo mám rada a objekty výskumu. v roku 2009 mu vyšiel román história. je aj autorom niekoľkých rozhlasových hier. jeho poézia a próza bola preložená do viacerých európskych jazykov a odznela na mnohých medzinárodných fórach. doteraz posledný výber z jeho poézie knižne vyšiel v chorvátskom preklade pod názvom povratak velikog romantičara (2013). je šéfredaktorom časopisu o súčasnej kultúre a umení vlna. žije v bratislave.


Práve som dočítal Šulejovu zbierku básnických textov Archetypálne leto. Nadobudol som pocit, že miestami som mal do činenia so starostlivo „vymyslenou“ prepracovanou poéziou.
4,60 €
...počítače, kybernetika, napätie a akcia, jemný aj menej jemný filozofický podtón... možno to ani nie je sci-fi...
6,00 €
Zbierka básní Petra Šuleja, redaktora kultúrneho štvrťročníka o súčasnom umení Vlna.
5,00 €

Táto kniha je prelomom a prekročením normy poetického rubikonu autora, stáva sa privátnym poetickým kanónom a unifikovanou renesanciou jeho ľudského poznania.
4,60 €
Najnovšia zbierka petra šuleja vychádza po 6-tich rokoch od poslednej knihy koniec modrého obdobia. básne v novej zbierke anticipujú neokonceptualistické tendencie v slovenskej poézii.
7,00 €
Kniha je zaujímavá aj svojim grafickým riešením. Asi 10 ilustrácii kombinuje prvky retrogardného umenia s možnosťami počítačovej sadzby.
2,90 €

9,00 €
Pop
Hľadá nový tvar a spôsob vo výraze a väzbe slova doby, ktorú chce pomenovať. V tejto koncepcii sa nesie najmä zbierka Pop, kde grafické vízie textu korešpondujú s výrazovým futurizmom...
3,60 €
Peter Šulej vo svojej tvorbe používa metódu, ktorou na jednej strane „nazerá na svet okolo seba tak, aby sa stal básňou“, na druhej strane aplikačne prezentuje slovný verbalizmus a gestikuláciu...
8,00 €