logotype

Baran, Marcin


(narodený 1963 v Krakowe) je Poľský básnik a novinár. Vyštudoval Polonistiku na Jagiellonskej univerzite, a od roku 1980 je spojený s alternatívnou skupinou bruLion. Je označovaný aj za majstra performance a verejných vystúpení. Jednou z hlavných tém v jeho poézii je žena ako symbol nesmrtelnosti. Vydal zbierky Mix-Up, Sosnowiec je ako žena, Zamilované zásahy, Rozporuplné výťažky a antológia Dlhá rozlúčka: Pocta Raymondovi Chandlerovi, ktoré vydal spolu s priateľmi Marcinom Świetlickim a Marcinom Sendeckim, ďalej zbierky Thanero, Lyrický Prozac a samostatná dlhá báseň Iba Boh vie. Jenoduchosť a kľud cez ktorú Baran vyjadruje svoje myšlienky robia z jeho zbierok skvelý materiál pre prekladateľov, ktorých su však často odradzovaný prekomlikovanými metaforami a skladbou. Napriek tomu boli jeho básne preložené do nemčiny, češtiny a slovenčiny. Marcin Baran žije vo Varšave.


V Baranovej poézii je priam hmatateľná prchavosť chvíle a zároveň výrazne vyjadrené poznanie; nie je mu cudzia hra s paradoxami, s iróniou a sarkazmom...
3,90 €