logotype

Ashbery, John


Narodený 28. júla 1927, je americký básnik. Vydal viac ako dvadsať zbierok poézie a vyhral skoro každú zásadnú cenu za poéziu v Amerike, vrátane Pulitzerovej ceny v roku 1976 za zbierku Autoportrét vo vypuklom zrkadle (Self-Portrait in a Convex Mirror).  Od polovice 50.tych rokov žil Ashbery takmer 20 rokov  vo Francúzsku, kde sa živil prekladom francúzskych detektívok a posobil ako redaktor a literárni kritik, v čom pokračoval aj po svojom návrate do New Yorku.  Ashberyho poézia sa stále drží kontroverzie. V článku o Elizabeth Bishopovej v jeho Vybraných prózach, sa charakterizuje ako splašený, domáci surrealista ktorého poézia stanovuje pravidlá a logiku Surrealizmu. Aj keď sa preslávil najma zložitosťou a neprehladnosťou svojich diel, Ashberyho prianie je aby boli zrozumiteľné a prístupné širokému spektru ľudí, nielen odborníkom a kritikom. John Ahbery žije v New Yorku.


John Ashbery patrí k najvýznamnejším americkým básnikom druhej polovice dvadsiateho storočia. Poéma Vlna, text z kategórie nepreložiteľných, je autorovou prvou knižnou publikáciou v slovenčine.
3,90 €