logotype

Hablák, Andrej


V rokoch 1991 – 95 absolvoval gymnázium v Námestove, 1996 študijný pobyt v USA (Philadelphia), od 1996 študoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, súčasne 1998 – 99 redigoval kultúrnu prílohu denníka Pravda PULZ, 2000 redaktor časopisu Romboid. Predstaviteľ najmladšej slov. básnickej generácie; prvotiny zhrnul do útleho knižného debutu Váhavo postávam nepripravený odísť (1995), za ktorý dostal prémiu Ceny I. Kraska; ďalšie básnické zbierky: Jazvyk (1999), Tichorád (2002). Poéziu publikuje i časopisecky, venuje sa aj recenzentskej činnosti.

- litcentrum.sk -


Nová, piata radová zbierka jedného z hlavných predstaviteľov psychedelického realizmu vychádza po desiatych rokov od vydania legendárnej zbierky Leknín. Autor sa v nej svojou jedinečnou optikou púšťa do skúmania dnešného sveta. Neohrozene, bez akýchkoľvek zábran.
8,00 €
Poézia Andreja Habláka si vás nepritúli, skôr presvedčí o tom, že je veľmi náročné prekliesniť si k nej cestu - prekliesniť si cestu k jej významom a pôžitkom, ktoré ponúka. Viac ako inokedy vás obleje studená sprcha obáv, či aj po desiatom prečítaní len lietate a blúdite v zovretí slov, alebo ich začínate pozvoľna ovládať svojím chápaním. Prečo?
3,00 €
Z obsahu: Tebe Leknín Kniha z Jazyka/Reč ambiguity Dávne mesto
5,00 €

Osobitosť knihy Tichorád vystupuje na pozadí predchádzajúcej Hablákovej tvorby a vari ešte viac na pozadí celej súčasnej slovenskej poézie, a to vďaka svojej formálno-kompozičnej stránke – jej text je totiž jedinou súvislou básnickou skladbou.
4,00 €