logotype

Ružičková, Nóra


Nóra Ružičková sa narodila 17. mája 1977 v Bratislave. Maturovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave (1995), začala študovať vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1995 – 1998), no štúdium nedokončila. Absolvovala štúdium na katedrách maľby a grafiky na Vysokej škole výtvarných umení (1996 – 2002), kde v roku 2009 obhájila titul ArtD.

"Ružičkovej básne predstavujú záznamy rozrušeného vnútra, ktoré sa na hrane možností a úprimnosti v neustálom nepokoji potýka s bolestnými životnými skúsenosťami. Pre vyznenie jej gesta pritom považujem za dôležité to, že netrpí na zmätok hodnôt, ale zviditeľňuje rozvrat sveta, ktorého túžby narážajú na nemožnosť realizovať sa, čoho dôsledkom je utrpenie, no aj uvoľňovanie skrytého bohatstva vnútra dožadujúceho sa života, čo sprevádza vyrovnávanie sa s prežitou skúsenosťou a znamená aj príležitosť na vlastné objavovanie sa."

- Jaroslav Šrank -


Fenoménom zbierky Mikronauti je kruh. Práve v ňom sa ruší hierarchia tradičného vnímania, akákoľvek usporiadanosť, na ktorú sme si zvykli.
3,00 €
Zbierka básní Nóry Ružičkovej s vlastnými ilustráciami.
3,90 €