logotype

Celan, Paul


Paul Celan (1920 v Černovice, Rumunsko), snáď najväčší povojnový básnik, bol prevažne nemecky píšuci básnik, prekladateľ a spisovateľ. Narodil sa ako Paul Antschel, neskôr si meno upravil na Ancel, z čohy pochádza jeho umeleck anagram Celan.

Celanove lyrické dielo patrí medzi najvýznamnejšie básnické diela 20.teho storočia. Celanove básne, ktoré sa vyznačujú najmä horkou kritikou aj utpickou túžbou, sú jazykovým experimentom. Jeho raná tvorba je poznačená vplyvom symbolizmu. Rovnako silno sa však v jeho diele ozýva aj vplyv súčasnej politickej básne a konkrétnej poézie. Básnická reflexia v Celanovom diele je namierená na reflexiu histórie, predovšetkým epochu nemeckého nacionálneho socialismu a holokaustu. Vďaka tématickému spracovaniu genocídy Židov platí za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov literatúry holokaustu. 

Paul Celan zomiera v Paríži, 20. apríla 1970.


Kniha je zbierkou poézie Paula Celana.
5,00 €