logotype

Macsovszky, Peter


Peter Macsovszky (1966). V roku 1994 vydal pod názvom Strach z utópie svoju prvú zbierku reorganizovaných a stroficky nainštalovaných nepôvodných viet a výrokov. Nasledovali ďalšie viac-menej básnické či prozaické knihy, ako napríklad Cvičná pitva (1997), Súmračná reč (1999), Frustraeón (2000), Fabrikóma (2002), Lešenie a laná (2004), Klišémantra (2005), Tovar (2006), Hromozvonár (2008), Mykať kostlivcami (2010), Želáte si novú kúpeľňu? (2012), Santa Panica (2014), Tantalópolis (2015) a Povrch vašej planéty (2017). 


Témou najnovšej knihy Petra Macsovszkého Babylonské epitrofie je mágia. Nejde však o vyložene okultistickú či ezoterickú knihu. Hlavným cieľom autora bolo súčasným a maximálne zrozumiteľným jazykom priblížiť a vysvetliť záujemcom, čo je a ako v skutočnosti funguje mágia.
10,00 €
12,00 €
V poradí štvrtá zbierka Veľkého kamuflátora a mystika Petra Macsovszkého sa pohybuje na hraniciach poézie, esejistiky a filozofickej skladby. Ide o veľmi pestrú postmodernú fúziu, prienik množiny východných filozofických náuk s európskym postštrukturalisticko-dekonštruktivistickým myslením.
3,00 €

V novelistickom pokuse Frustraeón (2000) prostredníctvom odpatetizovaného iniciačného sujetu autor vypovedá o frustrujúcej spriahnutosti sveta proti krehkému indivíduu.
6,00 €
Komu je lepšie, ak nie tomu, kto môže celý deň vysedávať v krčme v pikaresknom meste, ako je napríklad Amsterdam, a bezstarostne pozorovať plynutie života? Kto sa cíti slobodnejšie, ak nie ten, kto môže splynúť s pouličným ruchom a v cudzom meste snívať o ďalších mestách?
10,00 €
Nová prozaická kniha jedného z najvýraznejších slovenských spisovateľov. Poviedky. Krátke, neveľmi príbehové, vlastne skôr reflexívne prózy. Naivný rozprávač sa vyznáva zo svojej tajomnej lásky k Číne.
12,00 €

Rozprávač Gabriel Ferde sa s ľahkým srdcom zriekol umeleckej kariéry a utiahol sa do rodného mesta. Žije s manželkou, medzinárodne uznávanou odborníčkou. Živí sa prekladmi a vo voľných chvíľach zbiera informácie o záhadných úkazoch, pričom sa venuje aj písaniu knihy spomienok.
12,00 €
Zbierkou básní komentuje situácie človeka v dnešnom fraktálnom svete. S využitím paródie a sarkazmu sa pred nami otvára svet absurdít, v ktorom sa autor vysmieva lacnému, ošúchanému a hlúpemu.
7,00 €
Ide o medzižánrové, interdisciplinárne podujatie. Text sa svojou dikciou pohybuje na pomedzí prózy a poézie, no pritom sa snaží evokovať aj atmosféru kanonizovaných posvätných textov, či už ide o texty kresťanské alebo budhistické a islamské.
8,00 €

Druhé vydanie debutovej zbierky Petra Macsovszkého. Peter Macsovszky tu na rozdiel od súdobo kanonizovaných spôsobov vytvárania poetickej fikcie rezignoval na estetické evokovanie ilúzie o splynutí textu s realitou a na chápanie básne ako autentickej subjektívnej výpovede.
3,90 €
Ak mám čosi povedať aj o Súmračnej reči: niekomu sa možno bude zdať, že sa nápadne podobá na Cselényiho texty. To je možné. Skutočne som si niektoré postupy požičal od majstra Cselényiho.
3,00 €
Keď Szoborkay kráča po zemi. Väčšinou po betóne a asfalte. Ale akoby to nebola zem, akoby to nebol asfalt. Pred výklad mi a suvenírmi pouličných predavačov. Alebo po cestičkách francúzskych i anglických záhrad. Alebo keď len prechádza zo spálne do kuchyne.
12,00 €