logotype

Kucbelová, Katarína


Narodila sa 28. augusta 1979 v Banskej Bystrici. Maturovala na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici (1993 – 1997). Na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku (1997 – 2002). V súčasnosti je doktorandkou na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v odbore literárna komparatistika. V rokoch 2002 – 2007 pracovala ako reklamná textárka, PR manažérka či manažérka kultúrnych projektov. Od roku 2006 organizuje literárnu cenu za slovenskú pôvodnú prózu Anasoft litera. Ukážky z jej poézie boli publikované v antológiách v Nemecku, Poľsku, Slovinsku a Veľkej Británii.

"Motívy vzájomnosti hladín, pohybov, dotykov, nedokonalostí, nevlastných vlastných a vlastných nevlastných príbehov, ich začiatkov, koncov a vzťahov medzi nimi... sú nainscenované v neurčitkovom gramatickom modeli. Ten im dodáva filozofickú rozsažnosť, ale aj nadosobnú dikciu a príchuť básnického manuálu, ktorý nás má priviesť k rozcvičovaniu našich mentálnych štruktúr..."

- Stanislava Chrobáková-Repar -


Knižný debut poetky, scenáristky a dramaturgičky narodenej v Banskej Bystrici (1979). Vyštudovala dramaturgiu a scénaristku na FTF VŠMU. Publikovala v rôznych časopisoch a periodikách.
4,60 €