logotype

Roberts, William Owen


William Owen Roberts (naordený 1960, Bangor, Gwynedd) je velšský spisovateľ, autor divadelných, televíznych a rozhlasových hier. Jeho tvorbu charakterizuje originalita a odvaha potýkať sa s témami vo velšskej literatúre neznámymi. Napríklad jeho prvý román Bingo! je prepracovanie denníkov Franza Kafku. Pravdepodobne najznámejší je jeho druhý román Y Pia (lit. Mor, do angličtiny prekladaný ako Nákaza) , preložený mimo iných aj do Angličtiny, Holandčiny a Nemčiny.


Mor
Román, ktorý získal niekoľko ocenení, je prirovnávaný k dielam Chaucera, Shakespeara, Bocaccia a Voltaira. Základom zvedavej výskumnej výpravy do čias stredoveku je svieže pikareskné rozprávanie...
10,00 €