logotype

Calvino, Italo


Narodil sa 15. októbra 1923 v Santiago de las Vegas na Kube. Dva roky po jeho narodení sa jeho rodina vrátila do Talianska a usadila sa v San Reme. Calvino vyrastal v San Reme a neskôr študoval literatúru v Turíne.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa Calvino aktívne zúčastnil na odboji. V roku 1946 začal spolupracovať s vydavateľstvom Einaudi, o rok neskôr dokončil štúdium na univerzite diplomovou prácou o Josephovi Conradovi. Od roku 1950 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Einaudi a svoju profesiu neprestal vykonávať ani neskôr, keď sa preslávil ako spisovateľ.

V neskoršej fáze tvorby sa Calvino viac zameriaval na formálne aspekty prozaického textu. Túto časť jeho diela predstavuje najmä výnimočný román Keď cestujúci jednej zimnej noci, inšpirovaný autorovým pôsobením v parížskej Dielni potenciálnej literatúry OULIPO a jeho spisovateľským druhmi Raymondom Queneauom a Georgesom Perecom. Ako spisovateľ sa predstavil v roku 1947 románom Chodník pavúčích hniezd (Il sentiero dei nidi di ragno). Nasledovali romány Rozdvojený vikomt (Il visconte dimezzato, 1952) a Barón na strome (Il barone rampante, 1957).

Zomrel náhle, na záchvat mŕtvice v Siene roku 1985; pracoval na Amerických prednáškach, čiže šiestich námetoch pre budúce tisícročie, ktoré však už nedokončil.

(zdroj: Wikipedia)


Prekladom románu Nejestvujúci rytier "praotca postmoderny" Itala Calvina sa konečne skompletizovala jeho voľná (ako sa uvádza na obálke fantasticko-historická) trilógia Naši predkovia.
8,00 €
V roku 1972 vyústil autorov záujem o metamatiku do teoretického proklamovania i praktizovania literatúry ako kombinatorickej hry v protiklade k romantickému poňatiu tvorby ako výsledku inšpirácie. Tento spôsob je charakteristický aj pre román Neviditeľné mestá (Le Cittá Invisibili).
6,30 €
Prekladom Odkazov tretiemu tisícročiu nechceme pripomenúť len význam a podnetnosť Calvinovho diela pre dnešok, vrátane jeho literárnej esejistiky.
5,90 €

Calvinov pán Palomar sa sústredene pozerá okolo seba,zachytáva a bystro triedi výsledky svojich pozorovaní,prirodzene, v čase a priestore svojej vlastnej skúsenosti.
6,90 €
Tri posledné autorove poviedky. Z pôvodného názvu zbierky "Päť zmyslov" už ostatné dve autor nedopísal.
6,00 €
Román Stromový barón (1957) tvorí s Rozdvojeným vikomtom (1952) a Nejestvujúcim rytierom(1965) voľnú fantasticko-historickú trilógiu Naši predkovia.
10,00 €