logotype

Tokarczuk, Olga


Olga Tokarczuk (1962, Sulechów) patrí v poslednom desaťročí ku kritikou najrešpektovanejším a čitateľsky najpopulárnejším poľským spi­sovateľkám.

Počnúc debutom Cesta ľudí Knihy (Podróż ludzi Księgi, 1993), cez sugestívnu novelu o osude frustrovaného dospievajúceho dievčaťa s mimoriadnymi schopnosťami zo začiatku minulého storočia E. E. (1995), zložito štrukturovaný Pravek a iné časy (Prawiek i inne czasy, 1996), ktorý sa dočkal, podobne ako príbeh E. E., televízneho spracovania, poviedkovú zbierku Skriňa (Szafa, 1998) či mimoriadne úspešný román Dom vo dne, dom v noci (Dom dzienny, dom nocny, 1998) ponúka zásadne invenčnú, kvalitnú prózu, strhujúcu svojím ­vnútorným napätím, podpovrchovou dynamikou. V roku 2001 uverejnila zaujímavú esej o diele Bolesława Prusa Bábka a perla (Lalka i perła). Prehĺbením a zároveň rozšírením tvorivého záberu je charakterizovaná autorkina zbierka poviedok Hra na mnohých bubienkoch (Gra na wielu bębęnkach, 2001).

Olga Tokarczuk si po dlhšom pôsobení v profesii psychologičky (vo Vroclave a Walbrzychu) zvolila cestu profesionálnej spisovateľky. Žije so svojou rodinou v dedinke Krajanów neďaleko poľsko-českých hraníc.


Po úspešnej knihe Dom vo dne, dom v noci vychádza známej poľskej autorke v slovenčine ďalšia zbierka poviedok.
8,00 €