logotype

Luljeta Lleshanaku


Luljeta Lleshanaku (1968) je popredná albánska poetka, autorka 9 kníh poézie v albánčine a ďalších 9 v cudzích jazykoch: Haywire; New & Selected Poems (Bloodaxe Books, Veľká Británia, 2011), Fresco (New Directions, USA, 2002), Child of nature (New Directions, USA, 2010), Kinder der Natur (Edition Korrespondenzen, Rakúsko, 2010), Dzieci natury (Stowo/Terytoria Obraz, Poľsko, 2011), Antipastorale (LietoColle, Taliansko, 2006), Lundo en sep Tago (Esperanto, Poľsko, 2013), Ponedjeljak u sedam dana (Versopolis edicija, Chorvátsko, 2015), Lunes en Siete Días (Olifante, Španielsko, 2017).  

Spisovateľ a kritik Peter Constantin vidí v Lleshanaku úplne originálny hlas – jej poéziu nevidí v priamom spojení s poetickým štýlom v Európe, Amerike či vo zvyšku sveta, ani s Albánskou poéziou, a zahŕňa ju k súčasnej klasike svetovej literatúry.  


Pondelok v Siedmich Dňoch je prvý preklad Lleshanaku na Slovensku. Prekladateľka Lucia Paprčková je aj autorkou španielskeho prekladu Lunes en Siete Días, ktorý sa tento rok objavil v Španielsku.
8,00 €