logotype

Zagajewski, Adam


Adam Zagajewski (1945) je jednou z ústredných osobností novej vlny v poľskej literatúre; bol spoluzakladateľom básnickej skupiny Teraz, redaktorom podzemného časopisu Zapis, neskôr redaktorom parížskych Zeszytow literackich, prednášal na univerzitách vo Francúzsku a USA.

V súčasnosti žije a pracuje v Krakove; dosiaľ ­vydal osem básnických zbierok, dva romány a sedem kníh esejí; za svoju básnickú a esejistickú tvorbu získal ­viacero medzinárodných literárnych cien.


Zbierka esejí jednej z ústredných osobností novej vlny v poľskej literatúre, spoluzakladateľa básnickej skupiny Teraz, redaktora podzemného časopisu Zapis, prednášajúceho na univerzitách v USA a vo Francúzsku.
6,00 €