logotype

Ciel, Martin


Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963), je absolventom štúdia filmovej a divadelnej vedy. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied, neskôr v oddelení výskumu Slovenského filmového ústavu, v súčasnosti je pedagógom na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa filmovou teóriou a analýzou. Viedol prednáškové cykly v New Yorku, Prahe, Amsterdame, Tel Avive, Minsku. Knižne publikoval Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011). Teoretické štúdie uverejňuje v rôznych odborných periodikách a zborníkoch. Je spoluautorom kolektívneho románu Roger Krowiak – Vlastnou zbraňou zblízka (2002). Ako programový poradca spolupracoval s viacerými medzinárodnými filmovými festivalmi.


Monografia Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989 skúma, ako a akými spôsobmi sa politika prejavovala v rôznych abnormálnych, neštandardných politicko-spoločenských situáciách a režimoch, ktoré existovali na Slovensku v rokoch 1939 až 1989, akým spôsobom propaganda politickú ideológiu verbalizovala či zobrazovala.
10,00 €